ردیاب ناوگان حمل ونقل | ردیاب شرکت پخش | ردیاب کامیون | ردیاب اتوبوس | ردیاب ماشین

ردیاب ناوگان آکیتا برای کسب و کارها

راه حل های سازمانی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک

مدیریت کالا

کالاهای بزرگ و کوچک با ارزش تان را ردیابی کنید

راه حل های ما برای ردیابی، اموال شما را بیمه می کند. از اموال با ارزش کسب و کار خود محافظت کنید. آکیتا با تعریف دیواره جغرافیایی کمک می کند مصرف سوخت خودروهای خود را کاهش داده و بازدهی آنها را بهبود ببخشید که این مهم باعث کاهش بسیاری از هزینه های ناوگان می گردد.

ردیاب ناوگان

کنترل ناوگان خود را در دست بگیرید، چه ده وسیله نقلیه چه ده هزار وسیله نقلیه

مانیتور ناوگان: به سادگی زنده ببینید که ناوگان شما اکنون کجا هستند.

ذخیره تاریخچه: همه مسیرهای پیموده شده، سرعت، زمان و…  ماه ها ذخیره خواهند شد.

ردیابی هوشمند: دیواره جغرافیایی تعریف کنید و ورود و خروج ناوگان از محدوده مشخص شده به شما اطلاع داده می شود.

ردیاب های آکیتا برای نمایشگاه داران و کرایه دهندگان خودرو

با ردیاب های آکیتا سرمایه خود را از صدمات و خطرات حفظ کنید. ردیاب آکیتا با افزایش امنیت خودروها احتمال ضررهای هنگفت مالی را تا درصد زیادی کاهش داده و آرامش خیال را برای شما به ارمغان می آورد.